strona główna/main page

Lista kontaktowa sieci artMAG

::

Instytut Fizyki PAN, Warszawa (IF PAN)

::

AGH Kraków, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (AGH WFiIS)

::

AGH Kraków, Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Elektroniki (AGH WEAIE)

::

Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań (IFM PAN)

::

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki (UAM)

::

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki (UwB)

::

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie (IKFP PAN)