strona główna/main page

Metody

Uczestnicy sieci dysponują nowoczesnym wyposażeniem badawczym zarówno technologicznym jak i pomiarowym, a także centrum komputerowym o dużej mocy obliczeniowej.


::

Technologia otrzymywania cienkich warstw:

::

Badania strukturalne:

::

Badania magnetyczne i magnetooptyczne:

::

Badania spektroskopowe:

::

Badania transportowe i cieplne:

::

Teoria cienkich warstw magnetycznych: