strona główna/main page

O sieci

W związku z nowymi wyzwaniami pojawiającymi się w nauce polskiej i światowej istnieje konieczność ścisłej integracji i koordynacji badań, co pozwoli na koncentrację potencjału naukowego niezbędnego do realizacji postawionych celów naukowych zarówno w krajowej jak i w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Stąd wynika potrzeba stworzenia bardziej formalnej i skuteczniejszej platformy współpracy, jaką jest sieć krajowa.

Sieć Krajowa ARTMAG - "Nanostruktury magnetyczne do zastosowania w elektronice spinowej" powstała aby koordynować prace nad:

Sieć ARTMAG grupuje krajowe zespoły naukowe o znaczącym dorobku z sześciu dużych jednostek naukowych, zarówno Uniwersyteckich jak i z Instytutów Polskiej Akademii Nauk z całego kraju. Zespoły te legitymują się dużym doświadczeniem i znaczącymi osiągnięciami w badaniach z dziedziny nanomagnetyzmu i stanowią istotny potencjał intelektualny. Dysponują one nowoczesnym zapleczem eksperymentalnym, co pozwala na prowadzenie badań na wysokim poziomie naukowym.

Tematyka sieci jest związana z nową, niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki zwaną elektroniką spinową obejmującą badania właściwości magnetycznych układów i struktur, w których jeden lub więcej wymiarów jest ograniczony do rozmiaru rzędu nanometrów.