Publikacje

Publikacje zespołów badawczych uczestniczących w Krajowej Sieci Naukowej „ARTMAG” z zakresu tematyki sieci:

::

publikacje 2008

::

publikacje przyjęte do druku

W roku 2008 w dorobku partnerów Krajowej Sieci Naukowej „ARTMAG“ znajduje się także kilkadziesiat prezentacji konferencyjnych (w znacznej większości na konferencjach miedzynarodowych) w formie referatow zaproszonych, wystapień ustnych i plakatów.