strona główna/main page

Wydarzenia

::

listopad 2009

Uczestnicy sieci ARTMAG uzyskali finansowanie na realizację projektu pt. "Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej - SPINLAB" w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet 2, Działanie 2.2, Wsparcie i tworzenie wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych. Wielkość dofinansowania: 36 844 600 zl.::

listopad 2009

Nagroda FNP 2009 - dla prof. Józefa Barnasia.
Rada Fundacji Nauki Polskiej po raz osiemnasty przyznała nagrody za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe. Nagrody Fundacji Nauki Polskiej są uznawane za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce i sa zwane "polskimi Noblami". Ich wysokość wynosi w tym roku 200 tys. zł. W obszarze nauk ścisłych nagrode przyznano uczestnikowi sieci naukowej Artmag prof. dr hab. Józef Barnasiowi z Instytutu Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu za tworzenie teoretycznych podstaw spintroniki, a w szczególności za wyjaśnienie zjawiska gigantycznego magnetooporu. "::

2008-2012

Udział dwóch partnerów Sieci ARTMAG (UwB + IF PAN) w realizacji projektu europejskiego FP7 Marie Curie Networks for Initial Training (ITN) FANTOMAS -"Femtosecond opto-magnetism and novel approaches to ultrafast magnetism at the nanoscale."::

listopad 2008

Udział uczestników Sieci (IFMPAN + UwB) w pomiarach PEEM w ICTP-ELETTRA, Triest, w ramach projektu: "Influence of interlayer magnetostatic interaction on magnetic structure in NiFe/Au/Co layered films."::

październik 2008

Przyjęcie do druku w Physical Review Letters pracy uczestników Sieci ARTMAG: "Tailoring of the perpendicular magnetization component in ferromagnetic films on a vicinal substrate" A.Stupakiewicz, A. Maziewski, K.Matlak, N.Spiridis, M.Ślęzak, T.Ślęzak, M. Zając, and J. Korecki::

6 października 2008

W Zakładzie Fizyki Magnetyków Uniwersytetu w Białymstoku zostało uruchomione Laboratorium femtosekundowych technik magnetooptycznych. Budowa Laboratorium jest wspierana przez Siec ARTMAG.::

7 lipca 2008

Pierwsze spotkanie uczestników sieci ARTMAG, Augustów, przy okazji workshopu "High temporal and spatial resolution studies of magnetic nanostructures"